zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Storczyk dwulistnik pszczeli chroniony w województwie śląskim

W dniu 7 listopada 2017 r. ukazało się Zarządzenie RDOŚ Katowice ws. wprowadzenia na terenie woj. śląskiego ochrony gatunkowej dwulistnika pszczelego Ophrys apifera L. Storczyk ten posiada jedyne w Polsce stanowisko w granicach województwa śląskiego. Bez zabiegów ochrony czynnej stanowisko to jest jednak zagrożone wyginięciem. 

Dwulistnik pszczeli Ophrys apifera fot JerzyParusel

W dniu 7 listopada 2017 r. na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ukazało się Zarządzenie Nr 29/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa śląskiego ochrony gatunkowej dwulistnika pszczelego Ophrys apifera L. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 listopada 2017 r., poz. 5845). Wniosek o objęcie tego pięknego i posiadającego jedyne w Polsce stanowisko w granicach województwa śląskiego storczyka złożyło Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w dniu 15 lipca 2015 r.

Dwulistnik pszczeli jest elementem euromediterrańskim, szeroko rozprzestrzenionym w Europie – w zachodniej części z klimatem oceanicznym, po południowe części Skandynawii i Anglii, po Kaukaz na wschodzie i północną Afrykę na południu. Najbliższe stanowiska położone są w Czechach i Słowacji (150 km) oraz na Ukrainie (420 km) i w Niemczech (500 km). W Polsce występuje także drugi gatunek – dwulistnik muszy Ophrys insectifera.

Storczyk ten (w jednym okazie) po raz pierwszy został stwierdzony w Polsce w roku 2010 (Osiadacz i Kręciała 2014). Następne obserwacje pochodzą dopiero z roku 2015. Monitoring populacji, prowadzony przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, wykazał w roku 2015 aż 64 kwitnące rośliny, w roku 2016 – 34, a w roku 2017 – 43 kwitnące storczyki (dane te uwzględniają obserwacje także innych przyrodników). Na jedynym stanowisku w Polsce storczyk ten rośnie w murawie kserotermicznej, która podlega sukcesji ekologicznej w kierunku formacji krzewiastych i drzewiastych. Bez zabiegów ochrony czynnej, stanowisko tego storczyka jest zagrożone wyginięciem. 

Dwulistnik pszczeli w najnowszej czerwonej liście roślin (Kaźmierczakowa i in. 2016) ma kategorię gatunku krytycznie zagrożonego (CR), natomiast nie był oceniany w czerwonej liście roślin naczyniowych województwa śląskiego, gdyż ukazała się ona w roku 2012 (Parusel i in. 2012).

Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Wprowadza ono następujące zakazy w stosunku do dziko występujących okazów dwulistnika pszczelego:

  • umyślnego niszczenia, zrywania lub uszkadzania,
  • niszczenia siedlisk,
  • pozyskiwania lub zbioru, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny,
  • przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków,
  • wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków,
  • umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym i wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

Wprowadzono również zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego roślin innych, niż dziko występujących. Zarządzenie obowiązuje na okres 5 lat od dnia jego wejścia w życie.

Pin It

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2016 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by SD LTD / FreshSeo
sponsorzy