zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Lipienniki Loesela w Dąbrowie Górniczej znów zagrożone

Niepewna jest przyszłość stanowiska storczyka – lipiennika Loesela w Dąbrowie Górniczej. To położne w pobliżu południowej granicy zwartego zasięgu tego gatunku stanowisko jest głównym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej”. Niestety, od kilu lat w obszarze tym podejmowane są działania silnie szkodzące lipiennikom. I do tej pory organy ochrony środowiska nie wykryły sprawców tych działań.

W 2010 r. prowadzono w tym rejonie wycinkę drzew połączoną z budową dróg i rowów odwadniających. Właściwa wilgotność siedliska jest kluczowa dla trwania populacji lipiennika Loesela, stąd rowy odwadniające stanowiły znaczne zagrożenie. Odpływ wód udało się zatrzymać, jednak w maju 2015 r. wykryto nowe, jeszcze poważniejsze zagrożenie. Na stanowisku nasadzony został rdestowiec ostrokończysty (japoński). To niezwykle ekspansywny, obcy gatunek rośliny, który rozrasta się bardzo szybko, zagłuszając inne rośliny. Jest przy tym bardzo trudny do usunięcia – nawet bardzo małe fragmenty rośliny pozostawione w glebie szybko odrastają. Dopuszczenie do rozrostu rdestowca może oznaczać koniec stanowiska lipiennika. Na obszarze chronionym zostało stwierdzonych co najmniej 150 kłączy rdestowca, wsadzonych także w płatach siedliska lipiennika Loesela oraz innych gatunków podlegających ochronie prawnej.

rdestowiec

Nielegalne nasadzenie rdestowca ostrokończystego

Należy zaznaczyć, że rdestowiec ostrokończysty jest ujęty w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260), a wiec zgodnie z art. 120, pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627) zabronione jest wprowadzanie go do środowiska pod karą aresztu albo grzywny.

Dotychczasowe działania podejmowane na stanowisku lipiennika Loesela w Dąbrowie Górniczej grożą utratą tego stanowiska. Może zachodzić podejrzenie, że są to działania celowe, ukierunkowane na usunięcie przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 „Lipienniki w Dąbrowie Górniczej” i zniesienie ochrony tego obszaru.

Apelujemy do samorządowych i rządowych organów ochrony środowiska oraz właścicieli i zarządców terenów położonych na obszarze Natura 2000 o podjęcie niezbędnych działań naprawczych i kontrolnych oraz świadczących o społecznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego tego miejsca o znaczeniu europejskim w skali miasta Dąbrowa Górnicza, województwa śląskiego i Polski.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.