zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Degradacja doliny rzeki Leśnicy w Wodzisławiu Śląskim

Pragnę zwrócić uwagę na postępującą degradację rzeki Leśnicy (Lesznicy) w Wodzisławiu Śląskim. Jest to główny ciek, chociaż stosunkowo nieduży, przepływający przez Wodzisław Śląski, ważny dla zachowania walorów przyrodniczych miasta. Dolina rzeki stanowi siedlisko wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, których większość podlega ochronie prawnej. Występują tu między innymi: bażant (Phasianus colchicus), czajka (Vanellus vanellus), czapla siwa (Ardea cinerea), gąsiorek (Lanius collurio), łozówka (Acrocephalus palustris), piecuszek (Phylloscopus trochilus), słowik szary (Luscinia luscinia) i słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos). Pojawiają się także ptaki wodne, takie jak: kokoszka (Gallinula chloropus), krzyżówka (Anas platyrhynchos) i łyska (Fulica atra). Nad Leśnicą w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Bojowników, znajduje się pomnik przyrody – wierzba krucha „Kazimiera” o obwodzie 6,6 m. Jest to wierzba o największym obwodzie w województwie śląskim i jedna z najgrubszych wierzb w Polsce.

Leśnica rozpoczyna swój bieg w Radlinie, a następnie płynie przez tereny gmin: Wodzisław Śląski, Gorzyce i Godów. Całkowita długość rzeki wynosi około 21 km, a w granicach Wodzisławia Śląskiego, po połączeniu z potokami Jedłownickim i Radlińskim, liczy 10,8 km. Leśnica jest dopływem rzeki Szotkówki, po połączeniu z którą wpada do Olzy przy granicy Polski z Republiką Czeską.

Na obszarze Wodzisławia Śląskiego dolina Leśnicy jest odbiorcą wielu zanieczyszczeń, zarówno odprowadzanych do wód, jak również składowanych na brzegach rzeki. Zły stan wody w rzece zauważalny jest już na odcinku, przy którym rośnie wspomniana pomnikowa wierzba. Nielegalne dopływy ścieków znajdują się między innymi przy ulicy Więźniów Politycznych (dzielnica Radlin II) oraz w okolicy ulic Rybnickiej i Jastrzębskiej. Niejednokrotnie, bezpośrednio do Leśnicy odprowadzane są ścieki bytowe z prywatnych posesji. Głównym powodem zanieczyszczenia rzeki jest jednak działalność lokalnych przedsiębiorstw, takich jak Koksownia „Radlin” mieszcząca się przy ulicy Hutniczej w Radlinie.

Na terenach przylegających do rzeki dostrzec można liczne nielegalne wysypiska śmieci, wpływające niekorzystnie zarówno na estetykę miejsca, jak i tutejszą przyrodę. Zanieczyszczenia nadbrzeża, takie jak: plastikowe torby i butelki oraz inne odpady, stanowią największy problem w rejonie ulicy Targowej, gdzie dawniej mieściła się zajezdnia autobusowa WPK w Wodzisławiu Śląskim. Wyrzucane śmieci również nie pozostają bez wpływu na czystość wody w rzece. Jak zauważają mieszkańcy dzielnicy Radlin II, z rzeki wciąż wydobywają się w niektórych miejscach nieprzyjemne zapachy. Szczególnie odczuwalne jest to przy ulicy Rybnickiej.

Poprawie stanu środowiska naturalnego, wskutek budowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej, ma służyć realizowany od 2010 roku projekt pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. W ramach tego projektu planowane jest wybudowanie 10 nowych przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej o długości ponad 120 km, do której podłączone zostaną posesje mieszkańców gmin: Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce i Marklowice. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Prowadzi go Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, które uzyskało na ten cel dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niestety, wbrew założeniom projektu, rzeka Leśnica w dalszym ciągu jest zanieczyszczana, a jej przyrodnicze otoczenie degradowane.

Niekorzystna sytuacja, dotycząca doliny Leśnicy w Wodzisławiu Śląskim, wymaga uregulowania, gdyż pozostaje w sprzeczności z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), która określa w jaki sposób właściciele nieruchomości powinni postępować z powstającymi na ich terenie ściekami.

Materiał strony opracowano 26.06.2012 r. Autor opracowania: Michał Fus.
(www.wodzislawskilas.cba.pl)

RzLesnica

RzLesnica_smieci2 RzLesnica_spstsciekow
Rzeka Leśnica
fot. M. Fus
Nielegalne wysypiska śmieci
na brzegu rzeki Leśnicy
fot. M. Fus
Spust ścieków
przy ul. Więźniów Politycznych
fot. M. Fus

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.