zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Osadnictwo a region

Jednym z zagadnień regionalnego rozwoju jest problematyka związana z przekształceniami i rozwojem sieci osadniczej. Sieć osadnicza wraz z innymi elementami krajobrazu jest wyrazem kulturowych przemian regionu związanych ze środowiskiem przyrodniczym i sposobami gospodarowania przestrzenią.

Kultura każdego regionu porządkuje przestrzeń w  charakterystyczny dla siebie sposób, tworząc środowisko kulturowe i ustalając stosunek do przestrzeni zarówno jednostek, jak i grup społecznych. Region jest wyodrębnionym zespołem miejsc wraz z ich otoczeniem, charakteryzujących się lokalną odmiennością kulturową i krajobrazową. Wyróżnikiem tożsamości kulturowej regionu jest swoistość, unikatowość i trwałość jego specyficznych, tradycyjnych cech społeczno – kulturowych, wyrażonych w fizjonomii krajobrazów miast, wsi i terenów otwartych, tworzących osadniczy krajobraz kulturowy. Charakter krajobrazów układów osadniczych regionu, miejsc szczególnych i charakterystycznych, naznaczonych w swej fizjonomii procesami przekształceń, jest wypadkową wieloaspektowych wzajemnych oddziaływań kultury i natury w czasie. Społeczna, gospodarcza i kulturalna historia regionu uwidacznia się w fizjonomii krajobrazów miast, wsi i sposobie ich kształtowania.

Aktualny wyraz i kondycja środowiska kulturowego, w tym osadnictwa to wynik procesów, które można by uznać za wyznaczniki tożsamości kulturowej regionu. Procesy te towarzyszyły rozwojowi cywilizacji tak w sensie materialnym (powstawanie obiektów, ich zespołów, charakterystycznych przestrzeni), jak i duchowym (religia, gwara, ubiór, taniec, literatura i inne przejawy sztuki regionu). Jednocześnie przestrzeń zastana, ukształtowana przez poprzednie pokolenia, wpływa na poczynania związane z planowaniem i rozwojem przestrzennym miast i wsi.

Region posiada cechy decydujące o charakterze jego krajobrazów i mieszkańców. Szczególne znaczenie dla poznawania procesów towarzyszących zmianom przestrzeni regionu mają badania historii rozwoju jego obszarów, szczególnie sieci osadniczej.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.