zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze
slajd_987_18Beskid Żywiecki
fot. J. B. Parusel
slajd_241_18Wyżyna Krakowsko-Częstochowska,
okolice Smolenia
fot. M. Kocurek

Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wokół parku krajobrazowego może być utworzona otulina spełniająca funkcję strefy ochronnej, zabezpieczającej jego obszar przed zagrożeniami zewnętrznymi. Park ustanawiany jest w drodze uchwały sejmiku województwa przy uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Na terenie województwa śląskiego istnieje 8 parków krajobrazowych, chroniących obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Odmienny charakter tych parków oddaje różnorodność krajobrazową i przyrodniczą naszego regionu. Łączna powierzchnia parków krajobrazowych w województwie śląskim wraz z otulinami wynosi 379 403,7 ha. Otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Orlich Gniazd ustanowione zostały jako obszary chronionego krajobrazu.

W południowej części województwa mamy trzy parki o charakterze górskim, chroniące główne pasma Beskidów. Najstarszy z nich to Żywiecki Park Krajobrazowy z najwyższym szczytem tej części Beskidów - Pilskiem, istniejący od 1986 roku. W 1998 roku utworzono: Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego oraz Park Krajobrazowy Beskidu Małego. Zmiana podziału administracyjnego kraju oddzieliła część Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, która obecnie znajduje się na terenie województwa małopolskiego.

Niepowtarzalne walory Jury Krakowsko-Wieluńskiej, na które składają się: urozmaicona rzeźba, wychodnie wapienia o fantazyjnych kształtach, liczne jaskinie oraz niezwykle bogaty i różnorodny świat roślin i zwierząt związany z ciepłolubnymi siedliskami nawapiennymi, chronione są w 2 parkach zlokalizowanych w północnej części województwa. Są to: Park Orlich Gniazd z charakterystycznymi warowniami jurajskimi oraz Załęczański Park Krajobrazowy. Ten ostatni w zasadniczej części zlokalizowany w województwie łódzkim, w 1987 roku został poszerzony o fragment znajdujący się ówcześnie w województwie częstochowskim, a obecnie w śląskim.

Na wschód od Częstochowy w obrębie Niecki Włoszczowskiej położony jest park krajobrazowy Stawki obejmujący zwarty kompleks nizinnych lasów na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

Najmłodszym parkiem naszego województwa jest - utworzony w grudniu 1998 roku - park krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą, chroniący obszar dorzecza jednej z piękniejszych i czystszych rzek regionu - Liswarty.

W południowo-zachodniej części województwa leży park krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, utworzony dla ochrony wartości przyrodniczych i przyrodniczo-kulturowych związanych z działalnością zakonu cystersów na Górnym Śląsku.

Wszystkie śląskie parki krajobrazowe należą do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z siedzibą w Będzinie.

slajd_507_06 slajd_19_18

Rezerwat Wielki Las
fot. R. Bula

Park krajobrazowy Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
fot. M. Kocurek

Wykaz parków krajobrazowych w województwie śląskim
Nazwa parku krajobrazowego Rok utworzenia Powierzchnia [ha] Podstawa prawna
parku otuliny
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 1993 49 387 14 010 Rozporządzenie wojewody katowickiego nr 181/93 z 23.11.1993 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15, poz. 130).
Park Orlich Gniazd 1980 47 965 60 085 (łącznie z otuliną Parku Stawki) Uchwała nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dn. 20.06.1980 (Dz. Urz. WRN w Katowicach nr 3, poz. 16).
Stawki 1982 1 732

60 085 (łącznie z otuliną Parku Orlich Gniazd)

Uchwała nr XVI/70/82 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie z dn. 17.06.1982 r.
Załęczański Park Krajobrazowy (część) 1987 815,6 3 897,1 Rozporządzenie wojewody częstochowskiego nr 21/95 z dn. 7.09.1995 (Dz. Urz. Woj. Częst. nr 29, poz. 90).
Żywiecki Park Krajobrazowy 1986 35 870 21 790 Uchwała nr XII/79/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku- Białej z dn. 13.03.1986.
Park Krajobrazowy Beskidu Małego 1998 16 549 10 243 Rozporządzenie nr 9/98 wojewody bielskiego z dn. 16.06.1998 (Dz. Urz. Woj. Biel. nr 9, poz. 110).
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 1998 38 620 22 285 Rozporządzenie nr 10/98 wojewody bielskiego z dn. 16.06.1998 (Dz. Urz. Woj. Biel. nr 9, poz. 111).
Lasy nad Górną Liswartą 1998 38 731 12 403 Rozporządzenie nr 28/98 wojewody częstochowskiego z dn. 21.12.1998 (Dz. Urz. Woj. Częst. nr 25, poz. 269).

Materiał strony opracowano 15 marca 2004 roku. Autor opracowania: R. Bula. Zaktualizowany 23.04.2012.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.