zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Park krajobrazowy Stawki

Rezerwat Wielki Las fot. R. Bula

Rezerwat Wielki Las fot. R. Bula

Rezerwat Wielki Las fot. R. Bula

Rezerwat Wielki Las
fot. R. Bula

Rezerwat Wielki Las fot. R. Bula

Rezerwat Wielki Las
fot. R. Bula

Park krajobrazowy Stawki, utworzony w 1982 roku na powierzchni 1 745 ha, jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w Polsce. Znajduje się w obrębie Niecki Włoszczowskiej. Obejmuje teren płaski, silnie zabagniony, pokryty piaskami polodowcowymi, zalegającymi na nieprzepuszczalnym podłożu gliniastym.

Park stanowi zwarty kompleks leśny, poprzecinany licznymi ciekami wodnymi, należącymi do dorzecza Wiercicy. We wschodniej, bardziej podmokłej części parku, występują zbiorowiska lasów wilgotnych. Na znacznych powierzchniach spotyka się tu: dobrze wykształcone olsy, lasy łęgowe z udziałem olchy, jesionu i wiązu oraz grądy niskie z drzewostanem grabowo-lipowo-dębowym i udziałem w runie gatunków siedlisk wilgotnych. Spotyka się tu także fitocenozy sosnowego boru bagiennego. Szczególnie cenne fragmenty podmokłych lasów łęgowo-olsowych objęto ochroną jako rezerwat przyrody Wielki Las. W zachodniej części parku dominują lasy mieszane z udziałem: dębu, klonu, lipy, grabu, sosny oraz wilgotne bory sosnowe.

Obok zbiorowisk leśnych występują tu także fragmenty torfowisk i łąk wilgotnych, a także zbiorowiska wodne i szuwarowe, związane z występującymi w północnej części stawami rybnymi. Na terenie parku spotyka się górskie gatunki roślin, do których należą np.: żywiec dziewięciolistny, starzec kędzierzawy, kozłek bzowy, bez koralowy, oraz podlegające ochronie ścisłej - liczydło górskie (bardzo rzadki element górski na niżu), skrzyp olbrzymi i storczyk Fuchsa. Spośród innych roślin, objętych ochroną ścisłą, na uwagę zasługują: widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, storczyki - kukułka szerokolistna, gnieźnik leśny, listera jajowata i podkolan biały.

Obszar parku, pozbawiony w zasadzie osiedli ludzkich, stanowi ostoję dla zwierzyny. Dogodne warunki dla gniazdowania znalazły tu rzadkie gatunki ptaków, jak: żuraw, bocian czarny, błotniak stawowy, krogulec, jastrząb gołębiarz, dzięcioł czarny i muchołówka mała. Płazy reprezentowane są m.in. przez: traszkę grzebieniastą, traszkę zwyczajną, kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną i ropuchę szarą, natomiast spośród gadów spotyka się najczęściej żmiję zygzakowatą, zaskrońca zwyczajnego, jaszczurkę żyworódkę, jaszczurkę zwinkę oraz padalca.

W granicach parku wyróżniającym się przyrodniczo obszarem jest uroczysko Babski Las - projektowany rezerwat przyrody. Ochronie na powierzchni 107,1 ha podlegałby tutaj płat grądu subkontynentalnego, z udziałem pomnikowych dębów w wieku 300-400 lat oraz płat wyżynnego boru jodłowego, z udziałem zdrowej i dobrze odnawiającej się jodły pospolitej.

Materiał strony opracowano 15 marca 2004 roku. Autorzy opracowania: R. Bula, A. Henel.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.