zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Czerwona księga kręgowców

polska-czerwona-ksiega-zwierzat-kregowcePierwsza polska czerwona księga zwierząt została wydana w roku 1992 (Głowaciński Z. Red. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa). Zawiera ona rejestr i opis 113 gatunków kręgowców oraz 28 gatunków bezkręgowców zagrożonych wyginięciem w skali kraju. Wśród zamieszczonych w księdze gatunków, 95 występuje także na terenie województwa śląskiego.

Druga edycja polskiej czerwonej księgi zwierząt została podzielona na dwa tomy. Pierwszy z nich, poświęcony wyłącznie jednej grupie zwierząt - kręgowcom, ukazał się w roku 2001 (Głowaciński Z. Red. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa). Zawiera on dane o 130 gatunkach, w tym o dwóch wymarłych na świecie i 14 zanikłych w Polsce. W stosunku do poprzedniego wydania, nowe zostało uzupełnione o 24 gatunki kręgowców, z których 13 występuje również na terenie województwa śląskiego. Siedem gatunków - kormoran, gągoł, błotniak łąkowy, kropiatka, bóbr europejski, smużka i wydra, z uwagi na poprawę stanu ich populacji, nie zostało uwzględnionych w najnowszym wydaniu czerwonej księgi. W księdze zamieszczono natomiast 73 gatunki, które odnotowane zostały dotychczas także na terenie województwa śląskiego, w tym 12 nowych, włączonych do księgi po raz pierwszy.

Wykaz gatunków kręgowców stwierdzonych w województwie śląskim
zamieszczonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt 3

Gromada: Krągłouste (Cyclostomata)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria zagrożenia
1992 1
Kategoria zagrożenia
2001 2
Minóg rzeczny * Lampetra fluviatilis V NT
Minóg strumieniowy Lampetra planeri V NT
Gromada: Ryby (Pisces)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria zagrożenia
1992 1
Kategoria zagrożenia
2001 2
Głowacica * Hucho hucho R CR
Głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus   NT
Jesiotr zachodni Acipenser sturio ExP EXP
Łosoś * Salmo salar E CR
Piekielnica Alburnoides bipunctatus   VU
Piskorz Misgurnus fossilis   NT
Różanka Rhodeus sericeus   NT
Gromada: Płazy (Amphibia)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria zagrożenia
1992 1
Kategoria zagrożenia
2001 2
Traszka karpacka Triturus montandoni R LC
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus   NT
Gromada: Gady (Reptilia)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria zagrożenia
1992 1
Kategoria zagrożenia
2001 2
Gniewosz plamisty Coronella austriaca   VU
Jaszczurka zielona ** Lacerta viridis I EXP
Wąż Eskulapa * Elaphe longissima E CR
Żółw błotny Emys orbicularis E EN
Gromada: Ptaki (Aves)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria zagrożenia
1992 1
Kategoria zagrożenia
2001 2
Batalion *** Philomachus pugnax V EN
Bączek Ixobrychus minutus   VU
Bąk Botaurus stellaris V LC
Bielik Haliaeetus albicilla R LC
Błotniak łąkowy Circus pygargus V  
Cietrzew Tetrao tetrix   EN
Czapla purpurowa Ardea purpurea I LC
Dzierzba czarnoczelna *** Lanius minor E CR
Dzierzba rudogłowa *** Lanius senator V CR
Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos R NT
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus R VU
Gadożer *** Circaetus gallicus V CR
Gągoł Bucephala clangula O  
Głuszec Tetrao urogallus E CR
Hełmiatka Netta rufina R LC
Kania czarna Milvus migrans   NT
Kania ruda Milvus milvus O NT
Kormoran Phalacrocorax carbo O  
Kraska *** Coracias garrulus V CR
Kropiatka Porzana porzana V  
Kulik wielki Numenius arquata V VU
Kulon *** Burhinus oedicnemus E CR
Orlik krzykliwy *** Aquila pomarina R LC
Orzeł przedni *** Aquila chrysaetos E EN
Podgorzałka *** Aythya nyroca   EN
Podróżniczek Luscinia svecica   NT
Puchacz Bubo bubo R NT
Puszczyk uralski Strix uralensis R LC
Rożeniec Anas acuta V EN
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus R NT
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus R LC
Rybołów *** Pandion haliaetus E VU
Sokół wędrowny *** Falco peregrinus E CR
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula V VU
Sowa błotna *** Asio flammeus V VU
Sóweczka *** Glaucidium passerinum R LC
Ślepowron Nycticorax nycticorax R LC
Świstun *** Anas penelope R CR
Wąsatka Panurus biarmicus R LC
Włochatka Aegolius funereus R LC
Zielonka Porzana parva V NT
Gromada: Ssaki (Mammalia)
Nazwa polska Nazwa łacińska Kategoria zagrożenia
1992 1
Kategoria zagrożenia
2001 2
Borowiaczek Nyctalus leisleri R VU
Bóbr europejski Castor fiber O  
Darniówka tatrzańska Pitymys tatricus R LC
Koszatka Dryomys nitedula R NT
Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus R LC
Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii R NT
Niedźwiedź brunatny Ursus arctos R NT
Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii V NT
Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme   EN
Nocek orzęsiony Myotis emarginatus E EN
Norka europejska Mustela lutreola ExP EXP
Podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum   LC
Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros E EN
Popielica Glis glis R NT
Ryś Felis lynx R NT
Rzęsorek mniejszy Neomys anomalus R LC
Smużka Sicista betulina R  
Suseł moręgowany Spermophilus citellus I EXP
Tarpan Equus gmelini Ex EX
Tur Bos primigenius Ex EX
Wilk Canis lupus R NT
Wydra Lutra lutra R  
Żbik * Felis silvestris E EN
Żubr Bison bonasus O EN
Gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w województwie śląskim.
**  Pojedyncze osobniki jaszczurki zielonej były obserwowane na przełomie lat 60. i 70., jak również w ostatnich latach, w okolicach Ustronia (Beskid Śląski), ale najprawdopodobniej było to stanowisko sztuczne.
***  Gatunki obecnie nielęgowe lub prawdopodobnie lęgowe.
Kategorie zagrożenia gatunków: Ex - gatunki wymarłe w świecie; ExP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce; E - gatunki skrajnie zagrożone i ginące; V - gatunki narażone na wyginięcie; R - gatunki rzadkie; O - gatunki wydobyte z niebezpieczeństwa; I - gatunki o nieokreślonym statusie (Głowaciński Z. Red. 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa).
Kategorie zagrożenia gatunków: EX - gatunki wymarłe w świecie; EXP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce; CR - gatunki skrajnie zagrożone; EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone; VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie; NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia; LC - gatunki najmniejszej troski (gatunki w kraju nie wykazujące na razie regresu populacyjnego i nie należące do zbyt rzadkich, a nawet lokalnie i/lub czasowo zwiększające swój stan posiadania, a także takie, które reprezentowane są przez populacje marginalne, ledwie zaznaczające się i nietrwałe) (Głowaciński Z. Red. 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa).
W przypadku ptaków uwzględniono wyłącznie te gatunki, dla których kiedykolwiek odnotowano lęg.
Materiał strony opracowano 30 września 2002 roku. Autor opracowania: A. Wower.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.