zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Czerwona lista chrząszczy 1998, 2012

Czerwona lista chrząszczy województwa śląskiego 2012

 tekst w opracowaniu, czerwoną listę można pobrać poniżej

pdf PDF Greń i in. 2012. Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego.[w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy wybranych grup zwierząt bezkręgowych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.4: 37-70. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

Czerwona lista chrząszczy Górnego Śląska 1998

(materiał strony opracowano 15 marca 2004 r., autor: A. Miszta)

Czerwona lista chrząszczy Górnego Śląska powstała z inicjatywy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. Została opracowana przez koleopterologów związanych bezpośrednio lub pośrednio z Instytutem Zoologii i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Poszczególne grupy systematyczne analizowali: profesor Jerzy Pawłowski - Adephaga, Histeroidea, Staphylinoidea (w tym tylko część Staphylinidae) i Scarabaeoidea; doktor Daniel Kubisz - Hydrophiloidea, Dascilloidea, Byrrhoidea, Parnoidea, Buprestoidea, Elateroidea, Dermestoidea, Cleroidea, Lymexyloidea i Cucujoidea, Staphylinidae (w tym część początkową - do Steninae włącznie - wspólnie z profesorem J. Pawłowskim) oraz profesor Antoni Kuśka - Cantharoidea, Chrysomeloidea i Curculionoidea.

W opracowaniu zastosowano układ taksonów i w dużej mierze nazewnictwo według Mroczkowskiego i Stefańskiej (1991). W wielu jednak przypadkach, szczególnie dla chrząszczy z rodziny Curculionidae, przyjęto najnowsze nazewnictwo ustalone i uwzględnione w ostatnich tomach Katalogu fauny Polski (Burakowski, Mroczkowski, Stefańska 1971-1997) i w opracowaniach szczegółowych.

Lista jest pierwszą próbą analizy zagrożenia chrząszczy Górnego Śląska w przyjętych granicach województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego (zgodnie z podziałem terytorialnym kraju do roku 1998). Sporządzenie listy gatunków oparto na informacjach zawartych w piśmiennictwie entomologicznym oraz na wynikach bieżących badań terenowych autorów, a także przeglądu notatek i kolekcji dawnych badaczy. Z Górnego Śląska zachowały się jedne z najstarszych spisów chrząszczy, które pozwalają w wielu przypadkach wnioskować o procesie zanikania gatunku. Są jednak całe grupy bardzo słabo zbadane (np. rodziny Staphylinidae, Cryptophagidae), których zagrożenie można nazwać jako nieokreślone.

Podstawowym źródłem informacji były dane zawarte w kolejnych tomach Katalogu fauny Polski (Burakowski, Mroczkowski, Stefańska 1971-1997). Wykorzystano także opracowania o charakterze monograficznym: Kelcha (1846), Rogera (1856), Wachtla (1870), Stobieckiego (1883), Lgockiego (1908), Gerharda (1910), Wanki (1915-1927), Stefka (1939), Pawłowskiego (1967), Kuśki (1973, 1977, 1982, 1995), Szafrańca i Szołtysa (1997). Przy aktualizacji danych niezwykle pomocne były bieżące prace inwentaryzacyjne, prowadzone przez Romana Królika, Mieczysława Mazura, Andrzeja Melke, Stanisława Szafrańca i Henryka Szołtysa. Wszystkie te informacje były pomocne przy określaniu kategorii zagrożenia gatunków oraz stwierdzeniu faktów ich wymarcia.

Gromadzenie materiałów do listy zakończono w listopadzie 1997 roku, a ostatnie uzupełnienia wprowadzono w kwietniu 1998 roku. Analizie poddano około 4 000 gatunków, stwierdzonych dotąd na Górnym Śląsku, w przyjętych granicach. Lista obejmuje chrząszcze wykazywane w XIX i XX wieku, z pominięciem synantropijnych gatunków zawleczonych. Zawiera ona 1 236 gatunków chrząszczy Górnego Śląska, dla których ustalono kategorie zagrożenia. Spośród tej grupy chrząszczy: 111 gatunków uznano za wymarłe na Górnym Śląsku, 224 gatunki uznano za skrajnie zagrożone i ginące, 236 gatunków za narażone na wyginięcie, 483 gatunki znajdowane są rzadko na Górnym Śląsku, a 182 gatunki nie mają jeszcze rozpoznanego statusu zagrożenia.

Wymieniane liczby nie mogą być przyjmowane bezkrytycznie. Różnią się one w zależności od stopnia zbadania poszczególnych obszarów i dużych różnic w ich bogactwie gatunkowym. Najlepiej zbadane i najbogatsze w gatunki jest województwo bielskie, mające równocześnie największą liczbę gatunków zagrożonych. Najsłabiej natomiast zbadane jest województwo częstochowskie, mające w związku z tym najmniej gatunków zagrożonych. Ponieważ chrząszcze są rzędem owadów o dużej liczbie gatunków, a jednocześnie znajdują się w kręgu zainteresowania wielu entomologów, ciągle przybywa nowych danych, które z pewnością pozwolą zaktualizować listę.

pdf PDF Kubisz D., Kuśka A., Pawłowski J. 1998. Czerwona Lista Chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska. Raporty Opinie, 3: 8-68. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.


O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.