zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Czerwona lista śluzowców 2012

Śluzowce po raz pierwszy pojawiły się na polskiej czerwonej liście gatunków w roku 1992 (Stojanowska, Drozdowicz 1992)*, a najnowszą ocenę zagrożenia tej grupy opublikowano w roku 2006 (Drozdowicz i in. 2006). W województwie śląskim śluzowce nie były dotychczas oceniane ani pod względem zagrożenia, ani rzadkości występowania.

Ze względu na niewielką ilość i sporadyczność informacji o występowaniu śluzowców w województwie śląskim nie można zastosować do nich kryteriów IUCN (2001), przyjmowanych powszechnie przy opracowywaniu czerwonych list gatunków, z wyjątkiem mikroorganizmów. Dlatego też za autorami Czerwonej listy śluzowców rzadkich w Polsce (Drozdowicz i in. 2006) posłużono się oceną pośrednią, opartą na kryterium rzadkości. Wydzielono dwie kategorie gatunków: bardzo rzadkie – mające pojedyncze notowania i rzadkie – z 2 lub 3 notowaniami.

Czerwona lista śluzowców rzadkich w województwie śląskim zawiera w sumie 67 taksonów, w tym 38 bardzo rzadkich i 29 rzadkich. Taksony te stanowią 60% bioty śluzowców odnotowanych dotychczas w województwie. Z taksonów, które stwierdzono dotychczas w województwie śląskim, 14 zamieszczonych zostało na Czerwonej liście śluzowców rzadkich w Polsce (Drozdowicz i in. 2006).

Wykaz gatunków śluzowców występujących w województwie śląskim umieszczonych na czerwonej liście śluzowców rzadkich w Polsce

Arcyria minuta BUCHET in PAT . – strzępek maleńki (1 notowanie w Polsce).
Arcyria stipata (SCHWEIN.) LI STER – strzępek skupiony (5 notowań w Polsce).
Brefeldia maxima (FR.) ROSTA F. in FUCKEL – siatecznica okazała (3 notowania w Polsce).
Cribraria minutissima SCHWEIN. – przetaczek najmniejszy (4 notowania w Polsce).
Enerthenema berkeleyanum ROSTA F. – mrzyk rozgałęziony (5 notowań w Polsce).
Hemitrichia calyculata (SPEG.) M.L. FARR – zapletka kieliszkowata (4 notowania w Polsce).
Hemitrichia intorta (LI STER) – zapletka kędziorkowata (2 notowania w Polsce).
Oligonema schweinitzii (BERK.) G.W. MA RTI N – małoć błyszcząca (5 notowań w Polsce).
Physarum flavicomum BERK. – maworek żółtawy (3 notowania w Polsce).
Physarum nucleatum REX – maworek zaziarniony (1 notowanie w Polsce).
Physarum pezizoideum (JUNGH.) PAVILL . & LAGARDE – maworek czaszowaty (2 notowania w Polsce).
Physarum pusillum (BERK. & M.A. CURTI S) G. LISTER in LISTER – maworek drobny (4 notowania w Polsce).
Stemonitis herbatnica PECK – paździorek brunatny (3 notowania w Polsce).
Symphytocarpus flaccidus (LI STER.) ING & NANN.BREMEK. – paździutek wiotki (5 notowań w Polsce).
Trichia lutescens (LI STER) LI STER. – kędziorek drobny (1 notowanie w Polsce).

Zalecenia w zakresie badań i ochrony

Śluzowce to grupa organizmów, której występowanie w Polsce jak i w województwie śląskim jest słabo poznana. Aby określić zagrożenie poszczególnych gatunków konieczne są więc dalsze intensywne badania. Gatunki obecnie zaklasyfikowane jako bardzo rzadkie i rzadkie w województwie śląskim mogą wcale takimi nie być. Tym bardziej, że wiele z nich w Polsce do rzadkich nie należy. Występują również sytuacje odwrotne, gatunki uważane za rzadkie w Polsce były częściej notowane w województwie śląskim, np. Arcyria stipata czy Hemitrichia intorta, które nie zostały uwzględnione w powyższym wykazie.

Lista zagrożonych gatunków śluzowców

Patrz: publikacja źródłowa.

* Wykaz cytowanych publikacji odnaleźć można w poniższej publikacji źródłowej (rozdział Piśmiennictwo s.28).

Tekst opracowano na podstawie publikacji: Magiera A., Magiera K. 2012. Czerwona lista śluzowców rzadkich w województwie śląskim. [w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.2: 21-31. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

pdf PDF Magiera A., Magiera K. 2012. Czerwona lista śluzowców rzadkich w województwie śląskim. [w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.2: 21-31. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
RaportyOpinie 6 2 okladkaP RaportyOpinie 6 2 p21 sluzowce 1

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.