zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Czerwona lista ryb i minogów 2012

Czerwona lista ryb i minogów województwa śląskiego (Amirowicz i in. 2012) zawiera ocenę stanu zagrożenia 44 rodzimych gatunków ryb i minogów, w oparciu o kategorie i kryteria zagrożenia ustalone przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN 2001), oddzielnie dla 6 jednostek hydrograficznych: górnej Wisły, Pilicy (lewobrzeżny dopływ środkowej Wisły), Odry, Warty (prawobrzeżny dopływ środkowej Odry), Liswarty (lewobrzeżny dopływ górnej Warty) i Czadeczki (dorzecze Dunaju), w granicach województwa śląskiego. Na Czerwonej liście znalazło się m.in. 5 gatunków krytycznie zagrożonych CR (węgorz Anguilla anguilla, certa Vimba vimba, świnka Chondrostoma nasus, piekielnica Alburnoides bipunctatus, koza dunajska Cobitis elongatoides), 2 zagrożone EN (minóg strumieniowy Lampetra planeri, brzana Barbus barbus), 13 narażonych VU i 9 dla których dane są niepełne DD.

Stan populacji większości gatunków ryb i minogów zasiedlających wody województwa śląskiego jest rozpoznany dość dobrze. W dorzeczach Pilicy, Warty i Dunaju było możliwe przeprowadzenie oceny zagrożenia wszystkich występujących tam gatunków. W dorzeczu Liswarty poza oceną pozostały 2 gatunki (na 29 odnotowanych), a w dorzeczu Odry 3 gatunki (na 39). W obu przypadkach gatunki nie ocenione stanowią mniej niż 8% składu ichtiofauny. Aktualna sytuacja fauny ryb i minogów w dorzeczu Wisły jest znacznie mniej znana – udział gatunków, na temat zagrożenia których nie sposób niczego powiedzieć, przewyższa 1/3 (37,5%).  Największa liczba gatunków spełniających kryteria zagrożenia IUCN wchodzi w skład ichtiofauny Liswarty (aż 11 na 27 ocenionych, co stanowi 41%). Dużo gatunków zagrożonych jest również w dorzeczu Pilicy (10 na 26; 38%). Natomiast w dorzeczach Odry i Warty liczba gatunków zagrożonych jest umiarkowana: odpowiednio 7 na 36 (19%) i 4 na 28 (14%). Nieznana pozostaje sytuacja w dorzeczu Wisły. Wprawdzie z pewnością można wskazać tam tylko 4 gatunki zagrożone, ale aż 15 innych pozostaje poza oceną. Przypuszczalnie niektóre z nich mogą być również zagrożone (minóg strumieniowy, węgorz, różanka, certa), a ogólny udział wszystkich zagrożonych gatunków może sięgać 1/5-1/4 łącznej liczby gatunków stwierdzonych w dorzeczu. W ichtiofaunie województwa na szczególną uwagę zasługuje dziesięć gatunków: minóg strumieniowy, węgorz, brzana, różanka, certa, świnka, piekielnica, koza dunajska, koza złotawa i piskorz, które spełniają kryteria gatunków zagrożonych praktycznie wszędzie tam, gdzie jeszcze występują.

Najbardziej zagrożone są gatunki obligatoryjnie reofilne (typowo rzeczne) i podejmujące wędrówki (anadromicznych, katadromicznych i potamodromicznych). Zasięgi tych gatunków kurczą się, a ich liczebność maleje, głównie z powodu antropogenicznego przekształcania siedlisk rzecznych, fragmentacji cieków wodnych przez tamy i jazy oraz zanieczyszczenia rzek. Drugą kategorię gatunków, których przetrwanie może być zagrożone, stanowią gatunki stagnofilne, które preferują wody wolno płynące i stojące (starorzecza i inne wody w dolinach rzek). Te ryby (zwłaszcza karaś Carassius carassius i piskorz Misgurnus fossilis) tracą siedliska wskutek likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i osuszania terenów podmokłych.

Tekst opracowano na podstawie publikacji: Amirowicz i in. 2012. Czerwona lista ryb i minogów województwa śląskiego.[w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy zwierząt kręgowych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.5: 5-32. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

pdf PDF Amirowicz i in. 2012. Czerwona lista ryb i minogów województwa śląskiego.[w:] J. B. Parusel (red.). Czerwone listy zwierząt kręgowych województwa śląskiego. Raporty Opinie 6.5: 5-32. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.